Sony_glowny_cashback _do_5000

Jak skorzystać z promocji?

Kup aparat, obiektyw lub kamerę Sony

Zarejestruj produkt

Odbierz nawet do 5 000 zł

Aparaty w promocji

Obiektywy w promocji

Udział w promocji krok po kroku

1. Kup wybrane produkty fotograficzne Sony w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 31 lipca 2018 r. (włącznie)– zachowaj oryginalne opakowanie oraz dowód zakupu!

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.sony.pl/cashback w terminie od 7 maja 2018 r. do północy 14 sierpnia 2018 r.
(zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą przyjmowane).

3. Upewnij się, że podany został prawidłowy numer seryjny produktu! Znajdziesz do na oryginalnym opakowaniu zakupionego produktu.

4. Zaakceptuj regulamin promocji Cashback poprzez zaznaczenie odpowiedniego formularza na stronie internetowej promocji Sony.

5. Podaj dane i numer rachunku bankowego, na który przekazany ma zostać odpowiednia kwota zwrotu w ramach promocji Cashback.

6. Prześlij zdjęcie dowodu zakupu oraz zdjęcie numeru seryjnego uprzednio wyciętego z oryginalnego opakowania produktu.

7. Sukces! Jeśli Twój wniosek spełnia wszystkie zasady regulaminu promocji, zwrot gotówki na Twoje konto nastąpi w ciągu kolejnych 28 dni**.

Close Menu